Jak mądrze uczyć o historii Europy? (film ↓)

Jak mądrze uczyć o historii Europy? (film ↓)

Dr Marcin Sawicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w naszej szkole, wziął udział w dyskusji o sposobach mądrego nauczania o historii Europy. Inicjatorem i prowadzącym wydarzenie, które odbyło się 7 września 2022 roku w centrum nauki Urania w Berlinie, był niemiecki dziennikarz Simon Strauß. W spotkaniu wzięli udział także nauczycielka z Hiszpanii, wydawca podręczników ze Słowenii i niemiecki działacz polityczny.

Dyskusja dotyczyła miejsca, które powinna zajmować historia Europy w nauczaniu o przeszłości. Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób zmienić podręczniki, aby poszerzyć wiedzę uczniów o przeszłości kontynentu. Zaproponowano aktywizujące metody kształcenia, aby nauczać skuteczniej i ciekawiej.

Urania powstała w 1888 r., aby organizować dyskusje i promować naukę. Od ponad 130 lat Urania upowszechnia najnowsze odkrycia naukowe szerokiemu gronu odbiorców, wyróżniając się jednocześnie na tle innych instytucji w zakresie działań na rzecz rozwoju w kulturze.

Oto krótki filmik dokumentalny, stanowiący podsumowanie dyskusji.

Skip to content