Światowy Dzień Zdrowia 2022

Światowy Dzień Zdrowia 2022

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony, co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia; daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2022 jest:

Our planet, our health – Nasza planeta, nasze zdrowie.

WHO skupia globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie.

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia:

  • Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnianych, takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny.
  • Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powodując choroby, takie jak rak, astma, choroby serca i choroby przenoszone przez komary, takie jak denga.
  • 2 miliardom ludzi na całym świecie brakuje bezpiecznej wody pitnej. Chroń źródła wody, zapobiegając przedostawaniu się ścieków, odpadów i chemikaliów do naszych jezior, rzek lub wód gruntowych.
  • Co roku 829 000 ludzi umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
  • Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew, aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość czystego powietrza, którym oddychamy. Nie dla tytoniu.
  • Zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu może nasilać choroby układu oddechowego, zwłaszcza astmę. Dobrze zaplanowane systemy transportu publicznego, w tym bezpieczne chodzenie i jazda na rowerze, mogą poprawić jakość powietrza, złagodzić zmiany klimatyczne i zapewnić dodatkowe korzyści zdrowotne.
  • Nasza planeta, nasze Zdrowie- dbajmy o czystość naszego powietrza, wody i jedzenia. 
Zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach.
Skip to content