Organizacja pracy podczas zdalnego nauczania 20.12.2021 – 7.01.2022

Organizacja pracy podczas zdalnego nauczania 20.12.2021 – 7.01.2022

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 20.12.2021 – 7.01.2022 roku szkoła przechodzi na kształcenie w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się według poniższego harmonogramu:

1.    8.05 – 8.45
2.    8.55 – 9.35
3.    9.45 – 10.25
4.    10.35 – 11.15
5.    11.25 – 12.05
6.    12.15 – 12.55
7.    13.05 – 13.45
8.    13.55 – 14.35.

Przypominamy, że 7.01.2022 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Skip to content