Erasmus+ i POWER 2021

Erasmus+ i POWER 2021

W 2021 roku udało się zrealizować z sukcesem kolejne działania projektowe. Pomimo niepewności i szeregu trudności, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wzięli udział w trzech wyjazdach zagranicznych.

Oto filmowe podsumowanie!

Projekt mobilności Erasmus+ „Standardy europejskie w moim zawodzie” był odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli technikum hotelarskiego, żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz grafiki i poligrafii cyfrowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
Realizacja projektu polegała na odbyciu praktyk zawodowych uczniów i nauczycieli tych branż podczas wyjazdu na Sycylię (Włochy) w czerwcu 2021. Praktyki odbywały się w przedsiębiorstwach działających na rynku gastronomicznym, hotelarskim, reklamowym i graficznym.

Sycylia / Włochy – czerwiec – lipiec 2021

Malaga / Hiszpania – listopad 2021

Mobilności pt. „Budujemy mosty pomiędzy Polską a Portugalią” to projekt realizowany w ramach POWER, programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt dla uczniów liceum ogólnokształcącego zakładał wyjazd do szkoły partnerskiej Lima de Freitas Elementary and Secondary School w Setubal w Portugalii. Głównym celem było budowanie mostów kulturowych między odmiennymi społecznościami i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Setubal / Portugalia – październik 2021

Skip to content