Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

16 grudnia 2021 r. w Szkolnym Centrum Informacji odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień uczniom nagrodzonym za wybitne osiągnięcia w nauce Stypendiami Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na sytuację pandemiczną, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nie zorganizowało gali wręczenia nagród. Dyrektor Maria Domaradzka zdecydowała o przygotowaniu takiej uroczystości w szkole.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe średnie ocen w swoim pionie klas. Tegorocznymi laureatami zostali:

Klaudia Czyrska (3D) – średnia ocen 5,0
(liceum ogólnokształcące po gimnazjum)

Maciej Dawidowicz (3LO) – średnia ocen 5,44
(liceum ogólnokształcące po SP)

Martyna Oczkowska (3RM) – średnia ocen 5,05
(technikum po SP)

Nikola Wajdlich (4AR) – średnia ocen 5,64
(technikum po gimnazjum)

Tego dnia wręczono także Stypendium Rady Pedagogicznej Gabrieli Tomanowskiej (4AR), która również uzyskała średnią ocen 5,64, jednak z powodu restrykcyjnej procedury nie otrzymała SPRM.

Upominki dla nagrodzonych uczennic i ucznia ufundowało Starostwo Powiatowe w Oławie.

Wszystkim Laureatkom i Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

zdjęcia J. Danik-Kruk

Skip to content