Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane będą w terminie do 15 września 2021 r. 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą w szkole oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.
Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony Urzędu Miejskiego w Oławie.

Informacje na temat wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej:

„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” – rok szkolny 2021/2022

Skip to content