UWAGA, ERASMUS+!

UWAGA, ERASMUS+!

SKORZYSTAJ Z ŻYCIOWEJ SZANSY!!!

Ruszamy z ekspresową rekrutacją do projektu!
 
CO PROPONUJEMY? 4 tygodniowe praktyki zawodowe
 
GDZIE? Sycylia / Włochy
 
DLA KOGO? 18 osób z klas 3 C, 3HG/H, 2 HG
 
KIEDY? 12.06 – 10.07.2021
 
Chcesz wziąć udział w mobilności? Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji:
 
 
Następnie dostarcz zespołowi projektowemu wypełnione formularze rekrutacyjne (uczniowie aktualnie odbywający praktykę mogą zostawiać dokument na portierni szkoły).
 
UWAGA!
Testy i rozmowa w języku angielskim zostanie przeprowadzona w szkole i online z użyciem kamerek  w czwartek i piątek (20-21.05.2021) (szczegółowe informacje zostaną przekazane osobom, które złożą formularz), wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek 24.05.2021.
 
WYMAGANIA:
– brak zaległości w szkole (uzyskanie pozytywnych ocen końcoworocznych do 11.06.2021);
– zgoda rodziców;
– udział w procesie rekrutacji, wszystkich zajęciach i spotkaniach przygotowawczych; testach covid, stosowanie zasad bezpieczeństwa (maseczki), dystans;
– ważny dowód osobisty lub paszport, karta EKUZ (do wyrobienia).
 
KOSZTY:
Wszystkie koszty zostaną pokryte z projektu, dodatkowo 200 Euro kieszonkowego.
 
Zespół projektowy: B.Müller, M.Bednarczyk, A.Dylewska, A.Marszałek
Informacje można uzyskać bezpośrednio w szkole (s.47 lub 50), przez dziennik i aplikację Teams.
Skip to content