230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy dokładnie 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ustawa Rządowa 3 Maja – była pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją. Konstytucja została uchwalona przez Sejm czteroletni i stanowiła zwieńczenie przebudowy i naprawy państwa. Składała się z 11 rozdziałów, które regulowały kwestie religii panującej, statusu szlachty i ziemiaństwa, mieszczan, chłopów, władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, edukacji i sprawy wojska. Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy.

Niestety funkcjonowała tylko przez 14 miesięcy, została obalona na skutek rosyjskiej interwencji. Jednak jej ,,duch” trwał nadal. Dla narodu, który dążył do zachowania, a następnie odzyskania niezależności państwowej, była wyposażaniem na lata niewoli. Polacy wiedzieli, że o państwo, którego ich pozbawiono w skutek rozbiorów, warto walczyć.

Święto Konstytucji zostało ustanowione w Polsce 1919 r., ale szybko zostało zakazane. Naziści, a później komuniści nie pozwalali Polakom świętować tego wydarzania. Dopiero w Wolnej Polsce tzn., gdy Polska stała się państwem demokratycznym (dokładnie od 1990r.) możemy obchodzić tę ważną uroczystość, jaką z pewnością jest Święto Konstytucji 3 Maja.

Wiwat Maj! 3 Maj!

Plakaty przygotowali uczniowie klasy 3C.

Adam Rembisz

Skip to content