Komunikat Dyrektor Szkoły dotyczący organizacji zajęć szkolnych od 1.09.2020 roku

Komunikat Dyrektor Szkoły dotyczący organizacji zajęć szkolnych od 1.09.2020 roku

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

 

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 roku.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny na bezpieczeństwo, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na warsztatach szkolnych.

 

 

                                                                           Maria Domaradzka

 

Procedura organizacji pracy i postępowania prewencyjnego od 1 września 2020

Skip to content