Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów odbędą się w najbliższy piątek 28 sierpnia o godzinie 8.00.

Do egzaminu może przystąpić tylko zdrowy uczeń.
Wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą się na egzamin, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły, mycia i dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do budynku szkoły i po skorzystaniu z toalety, oraz zachowania dystansu społecznego (1,5- 2 m od kolejnej osoby).
Wszyscy zdający zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń sanitarnych i porządkowych obowiązujących na terenie szkoły oraz stosowania się do zaleceń personelu.

Skip to content