Informacja dla Zdających – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

Informacja dla Zdających – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

Wszystko o egzaminie!

Uczniów podchodzących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Harmonogram egzaminu
Wytyczne GIS, MZ, MEN
Materiały dla nauczycieli i zdających
Informacje dotyczące poszczególnych kwalifikacji
Komunikat o przyborach – część pisemna
Komunikat o przyborach – część praktyczna

Skip to content