Wstąp w szeregi POLICJI

Niemal od dekady uczniowie zdobywają w naszej szkole wiedzę i umiejętności w klasie policyjnej. Teraz otwierają się drzwi do kariery w policji. Nie tylko dla absolwentów.

Komenda Powiatowa Policji w Oławie informuje, że w dalszym ciągu trwa dobór do służby w Policji.

NA CO MOŻESZ LICZYĆ?
– CIEKAWA PRACA W PRESTIŻOWEJ INSTYTUCJI,
– DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY,
– NOWE UMIEJĘTNOŚCI.

Poniżej link do strony, na której znajdują się szczegółowe
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wazne_informacje/zostan_jednym_z_nas

Ponadto informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt. 1 ustawy o Policji tj.:
– podanie o przyjęcie do służby w Policji,
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
– książeczka wojskowa zawierająca wpis przeniesienie do rezerwy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

Wyłącznie droga pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Kadry
ul. Kopernika 1, 55-200 Oława
telefon kontaktowy: 47 87 27 209

Skip to content