Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca turnusów dokształcania teoretycznego

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca turnusów dokształcania teoretycznego

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca turnusów dokształcania teoretycznego w Oleśnicy w terminie 04.05-29.05.2020r.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją dla rodziców i uczniów o realizacji zadań. Należy wypełnić dane osobowe kursanta na załączonym druku. Wypełnienie ankiety z linku zawartego w informacji realizacji zadań nie zwalnia z obowiązku przesłania również danych osobowych kursanta. Dane osobowe kursanta proszę przesyłać na pocztę utworzoną specjalnie dla tego turnusu  maj2020@pckzolesnica.pl.

 

Informacja realizacji zadań PCKZ w Oleśnicy w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 04.05-29.05.2020

dane kursanta 04.05-29.05.2020

Skip to content