Zarządzenie

Zarządzenie

U W A G A

Zgodnie z komunikatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2020 roku,
w związku z epidemią koronawirusa, informuję, że od dzisiaj do odwołania obowiązuje
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
wejścia na teren szkoły, boisko szkolne i kort dla wszystkich osób,
niebędących pracownikami szkoły.

 

Maria Domaradzka
Dyrektor
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Oławie

Skip to content