Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Geo-Planeta.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Geo-Planeta.

11.03.2020 podczas długiej przerwy odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Geo-Planeta, organizowanego przez Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Upowszechnienia Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Konkurs miał na celu szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym). Konkurs składał się z 30 pytań testowych i jednego pytania opisowego. Z naszą szkołę reprezentowało 35 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Test został przeprowadzony 26 listopada 2019 roku, ale wyniki otrzymaliśmy na początku marca. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsi uczniowie z naszej szkoły dodatkowo zostali nagrodzeni książkami lub innymi upominkami. Pierwsze miejsce w szkole zdobyła Wiktoria Gawron, drugie miejsce Przemysław Pustelnik natomiast trzecie miejsce ex aequo zajęło czterech uczniów: Julia Janiuk, Jakub Boratyński, Sandra Tysa, Mateusz Solnica. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Szkolny koordynator Eliza Golańska

Skip to content