Informacja dotycząca praktycznej nauki zawodu i kursów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym 11.03.2020 roku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach), informujemy:

1. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

2. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Skip to content