Komunikat dla rodziców i uczniów CKZiU

Komunikat dla rodziców i uczniów CKZiU

7 marca 2020r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz dyrektor Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Oławie informują, że wyniki badania osoby podejrzanej o możliwość zarażenia koronawirusem

wykluczyły obecność koronawirusa

w związku z tym obowiązek poddania się kwarantannie domowej zostaje zniesiony a uczniowie i pracownicy wracają w poniedziałek, 9 marca do szkoły na zajęcia.

Dziękujemy za zastosowanie się do zaleceń i zachowanie odpowiedzialnej postawy.

Maria Domaradzka, dyrektor CKZiU w Oławie

Skip to content