Komunikat Dyrektora CKZiU w Oławie

Komunikat Dyrektora CKZiU w Oławie

Oława, 6 marca 2020r. 

Komunikat Marii Domaradzkiej, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Oławie z dnia 6 marca 2020 roku
w sprawie zastosowania działań związanych z  potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że jeden z naszych uczniów powrócił z obszaru występowania wirusa i pojawiły się u niego objawy złego samopoczucia, które mogą wskazywać na obecność wirusa, decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oławie oraz za zgodą Starosty Oławskiego postanowiłam zawiesić zajęcia w szkole do odwołania.

Uczeń przebywa obecnie w szpitalu, na oddziale zakaźnym i wykonywane są konieczne badania. Po uzyskaniu informacji o wynikach, zostaną Państwo powiadomieni o kolejnych krokach.

Jak tylko otrzymamy zapewnienie, że nie stwierdzono u ucznia obecności koronawirusa, wznowimy zajęcia edukacyjne.

Jedynym źródłem informacji w tej sprawie jest tylko i wyłącznie dyrektor szkoły

Do tego czasu proszę o zachowanie ostrożności, monitorowanie stanu zdrowia dzieci, powstrzymanie się przed aktywnością społeczną oraz zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.plgis.gov.plgov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Źródło: https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem.html

 

Maria Domaradzka

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

 

 

Skip to content