ERASMUS+: „Standardy europejskie w moim zawodzie”

ERASMUS+:   „Standardy europejskie w moim zawodzie”

Uwaga rozpoczynamy rekrutację !!!

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Szkoła  po raz kolejny realizuje projekt dotyczący praktyk uczniowskich w  najciekawszych miejscach Europy – Barcelonie i wyspie Sycylii.

Projekt zakłada odbycie praktyk zawodowych uczniów, podczas  czterotygodniowych mobilności w maju 2020 roku do Barcelony/ Hiszpania, październiku 2020 na Sycylii/Włochy  oraz dwutygodniowej mobilności nauczycieli w okresie lipiec-sierpień 2020 . Praktyki zawodowe uczniów i job shadowing nauczycieli będą odbywały się w przedsiębiorstwach działających na rynku gastronomiczno-hotelarskim i poligraficznym, zapewniające wysoką jakość. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III w/w technikum.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji (tablica parter) w dwóch terminach: listopad/grudzień 2019 na mobilność do Barcelony/Hiszpania;  marzec 2020 na mobilność do Włoch. W obu przypadkach pojedzie po 6 uczniów z każdej specjalności.

Zapraszamy!!!

Informacje o projekcie:

https://erasmusplus.org.pl/

– Facebook szkoły

– tablice na korytarzu szkoły – parter

– Zespół Projektowy: s. 47 i 50,  projektzsp1olawa@interia.pl

Skip to content