IV EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ODKRYJ SWÓJ TALENT ZA NAMI

IV  EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ODKRYJ SWÓJ TALENT ZA NAMI

Zainicjowany w 2016 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna kampania mająca na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawę jego wizerunku. Kampania obejmuje działania i imprezy organizowane w ciągu całego roku, a jej kulminacyjnym punktem jest oficjalny tydzień w wyznaczonym mieście. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Kształcenie i szkolenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności przydatne przez całe życie”, a odbywała się 14-18 października w Helsinkach/Finlandii. Kształcenie i szkolenie zawodowe oferuje najróżniejsze możliwości doskonalenia umiejętności i zmiany kwalifikacji, co jest opłacalne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pomaga to ludziom w każdym wieku przystosować się do szybkich zmian na rynku pracy, zwiększyć ich potencjał w zakresie zatrudnienia i zapewnić wysokiej jakości miejsca pracy. Możliwości kształcenia i szkolenia umożliwiają firmom uzupełnienie braków w umiejętnościach poprzez dalsze szkolenie personelu, a tym samym zwiększenie konkurencyjności w dzisiejszej szybko zmieniającej się gospodarce.

Aktualna sytuacja w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie:

  • prawie 80 proc. młodych osób znalazło zatrudnienie wkrótce po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • stopa bezrobocia wśród młodzieży była rekordowo niska i wyniosła 15,2 proc.;
  • 22 proc. osób w Europie uznano za osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 48 proc. osób uczących się uczestniczyło w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
  • 11 proc. dorosłej ludności Europy uczestniczyło w kształceniu dorosłych;
  • 72 proc. przedsiębiorstw zapewniło swoim pracownikom możliwości szkolenia (2015 r.);
  • 49 proc. pracowników wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę;

Źródło : https://ec.europa.eu/poland/news/191011_vocational_pl

Nasza szkoła również włączyła się w obchody VET WEEK 2019 poprzez organizację i prezentację stoisk zawodoznawczych podczas I Pikniku Kościuszkowskiego 18.10.2019. Uczniowie poszczególnych zawodów prezentowali swoje umiejętności (kulinarne, graficzne, manualne, personalne) a także promowali je wśród uczniów klas I oraz przybyłych gości, rodziców, przedstawicieli lokalnych mediów.

Skip to content