Nasi “mechanicy” w Niemczech

Nasi “mechanicy” w Niemczech

Igor Radoch oraz Jakub Świętanowski z klasy III AR, zostali zakwalifikowani i odbywali staż zawodowy w miejscowości Gera (Niemcy) w ramach projektu unijnego “Moja przyszłość to Europa 3 – zagraniczne staże zawodowe”. W ramach stażu przez dwa tygodnie uczniowie zdobywali zawodowe umiejętności w niemieckich warsztatach samochodowych.

“Staż świetny, jesteśmy zadowoleni i zdobywamy nowe doświadczenia” – to ich opinia.

Przedsięwzięcie  zrealizowane było przez Fundację Learn Co ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mobilność odbywała się w dniach 10-22 marca 2019 r.