Bezpłatne zajęcia języka hiszpańskiego

Bezpłatne zajęcia języka hiszpańskiego

Prowadzone są zapisy na zajęcia specjalistyczne z języka hiszpańskiego (30 godzin), które odbywać się będą w naszej szkole w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy prowadzi oraz informacji udziela Maria Bednarczyk, s. 50 we wtorki i środy.

 

Skip to content