Różnorodność to… większe możliwości – Warsztaty Antydyskryminacyjne

Różnorodność to… większe możliwości – Warsztaty Antydyskryminacyjne

Już po raz drugi odwiedził nas wyjątkowy gość- pochodzący z Martyniki, a od 14 lat z wyboru mieszkający w Warszawie- Lude Reno. Podobnie jak lutowe spotkania z nim, tak i to sprzed kilku dni (31.10.2018) jest jednym z efektów współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

W spotkaniu wzięły udział klasy: 1 AR ( widoczni na zdjęciu), 1 C i 2 D. Lude opowiadał im o swoich skomplikowanych i niełatwych przeżyciach, ale przede wszystkim o tym, że mimo pewnych różnic, więcej nas łączy niż dzieli, np. tradycyjny kreolski taniec mazurek to modyfikacja polskich mazurków, rozsławionych przez muzykę Chopina.

Najważniejsze, co zapamiętali uczestnicy warsztatów, a o czym mówili po ich zakończeniu, to:

– w drugim człowieku, nawet jeśli różni się od nas wyglądem, pochodzeniem, wyznaniem warto dostrzec… po prostu człowieka;

– nie należy oceniać ludzi po pozorach;

– wielokulturowość i różnorodność to zjawiska, które są częścią otaczającej nas rzeczywistości;

– różnorodność to szansa, a nie problem.

Lude, na przykładzie własnym i innych osób, będących imigrantami, wskazywał, że inność może być atutem, tylko trzeba ją zaakceptować, a zacząć należy od poznania, zrozumienia i akceptacji samego siebie. Przekonywał także, że uprzedzenia i nienawiść wobec innych są uczuciami, które niszczą, a szeroka, pozyskiwana z różnych źródeł wiedza o świecie to klucz do otwartości i braku uprzedzeń.

Organizatorką spotkania była Edyta Dębicka.

Skip to content