GRA MIEJSKA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

GRA MIEJSKA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

GRALIŚMY JUŻ PO RAZ PIĄTY – TYM RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ. GRA MIEJSKA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

12 października, w piątek od 11.00 do 15.00, w centrum Oławy toczyła się gra miejska, wpisująca się w obchody 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

1,2,3… start gry!

Pomysłodawczyniami gry były nauczycielki przedmiotów humanistycznych Agnieszka Czyżewska- Smela i Edyta Dębicka, a obsługę poszczególnych stacji z zadaniami zapewnili uczniowie- wszyscy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Wydarzenie współorganizowane było przy wsparciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Koronka”  w Oławie w ramach ogólnopolskiego projektu „NIEPODLEGŁA”.

Czas kolejek nie minął… W oczekiwaniu na rozpoczęcie gry

Gra „Drogi do niepodległości” miała na celu integrację młodzieży z Oławy wokół przeżywania stulecia odzyskania niepodległości oraz edukację historyczno – obywatelską. Rozpoczęła  się zgodnie z planem pod oławskim Ratuszem. Na miejsce startu przybyło 16 drużyn z oławskich szkół podstawowych: gminnej, SP nr 3, SP nr 6 oraz szkół ponadgimnazjalnych: LO nr I, ZSP nr 2 i CKZiU oraz zaproszeni goście reprezentujący władze miejskie i powiatowe, a także „Koronkę”. Trasa gry miała około 1,5 km i prowadziła przez centrum Oławy i przylegające do niego tereny zielone.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi przez Tomasza Frischmanna, burmistrza Oławy, Zdzisława Brezdenia, starostę oławskiego i Marię Domaradzką, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego, 6. osobowe drużyny graczy ruszyły „do boju” z czekającymi je wyzwaniami.

Mundyrowi musztrują graczy

Kamera, nie kamera zadanie zrobić trzeba

Miały one do wykonania kilkanaście zadań o różnorodnym charakterze, od typowo wiedzowych (znajomość procedur wyborczych czy ważnych wydarzeń z historii Polski) przez ruchowe (wykonywanie tańców narodowych), aż po twórcze (projekt plakatu upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości). Uczestnikom gry podobały się różne zadania, najczęściej wymieniali: „ Ach te wąsy”, czyli portret Marszałka; musztrę wojskową; taniec oraz śpiewanie hymnu narodowego; krzyżówkę obywatelską. Nieco trudniejsze były dla nich działania wymagające wiedzy na temat ojców niepodległości czy wiązania tekstów kultury z wydarzeniami historycznymi. Gracze wykazali się dużym zaangażowaniem, chwalili organizację gry i różnorodność zadań.

Zaraz będą śpiewać Mazurek Dąbrowskiego

Poziom zmagań był wyrównany i wysoki. Pięć najlepszych drużyn uzyskało od 88 do 81 pkt. na 100 możliwych, a były to: „Lwy Północy” z LO nr I, „Prospekty emisyjne” z ZSP nr 2 oraz (co bardzo cieszy organizatorów, którzy zdania trzymali do końca w sekrecie) aż trzy drużyny z CKZiU (z klas 3 AR, 2 D i 1 C). Gratulujemy nie tylko najlepszym, ale i pozostałym uczestnikom, gdyż różnice punktowe między poszczególnymi drużynami były naprawdę niewielkie.

Przygotowania do odtańczenia kujawiaka

Cieszymy się, że dopisali zarówno gracze, goście, jak i pogoda. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach gry (a mamy już pomysły na dwie następne).

Większość składu jednej z najlepszych drużyn – Śledziki z 2D

Tekst Edyta Dębicka

Zdjęcia: Alicja Uszyńska- Łasak, Anita Weber, Michał Niedźwiedź

Skip to content