Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja uzupełniająca do CKZiU w Oławie

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 26 lipca 2018 roku i odbędzie się do klas, w których pozostaną wolne miejsca.

Przebieg rekrutacji:

  1. 26 lipca 2018 roku, o 11.00 Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy osób przyjętych
    (są to kandydaci, którzy byli na liście zakwalifikowanych i dostarczyli oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu).
  2. Od 11.00 Komisja będzie przyjmować podania do rekrutacji uzupełniającej (druki można pobierać cały czas u komisji).
  3. Każdy kandydat składa podanie i oryginały do wybranej klasy.
  4. Lista osób zweryfikowanych pozytywnie do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej zostanie wywieszona 31 lipca 2018 roku.

Uwaga! Jeśli w I naborze zakwalifikowałeś się do danej klasy, zachowujesz miejsce TYLKO poprzez złożenie oryginałów dokumentów. Brak oryginałów do 25 lipca, do 15.00 pozbawia Cię tego miejsca!

Jeśli wiesz już dzisiaj, że dostałeś się do innej szkoły, poinformuj nas o tym!

Skip to content