Mickiewicz. To lubię!

Mickiewicz. To lubię!

Zbliża się finał trzeciej edycji Powiatowego Konkursu „Mickiewicz. To lubię!” Jeszcze tydzień czekamy na Wasze prace konkursowe w kategoriach artystycznej i literackiej. Prezentacja zadania kulinarnego odbędzie się podczas finału 30 maja 2018 roku.

Przypominamy zasady konkursu.

Prace we wszystkich kategoriach będą realizowane i oceniane indywidualnie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech odrębnych kategoriach:

I kategoria artystyczna – Śladami podróży Adama Mickiewicza

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy artystycznej zainspirowanej podróżami poety po Europie. Mogą to być:

  • fotografia  (Zdjęcia lub cykl zdjęć nawiązujących do tematu. Prace powinny być dostarczone w wersji tradycyjnej – w formacie co najmniej 15×21 cm oraz w wersji elektronicznej w formacjie JPG.),
  • film  (Autorski film zapisany w formie elektronicznej, nawiązujący do tematu. Czas projekcji nie powinien przekraczać 10 minut. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice. Filmy mogą być realizowane za pomocą kamer, aparatów lub telefonów komórkowych.),
  • praca plastyczna (Praca, np. projekt graffiti, plakat, akwarela, grafika, kolaż, powinna być zainspirowana podróżami poety, może być wykonana dowolną techniką i na dowolnym materiale. Praca może być dostarczona w formie tradycyjnej lub na nośniku elektronicznym, jeżeli nie wpłynie to na jakość jej odbioru.),
  • prezentacja multimedialna (Praca powinna być zainspirowana podróżami poety i dostarczona na nośniku elektronicznym.)

 II kategoria literacka

Zadanie konkursowe polega na napisaniu własnego tekstu zainspirowanego twórczością  Adama Mickiewicza. Forma pracy dowolna.

III kategoria kulinarna – Kuchnia czasów Mickiewicza

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu potrawy i zaprezentowaniu jej w stylizacji z epoki. Do potrawy należy dołączyć recepturę. Każdy uczestnik konkursu w tej  kategorii otrzyma na prezentację oddzielny stolik o wymiarach 70 x 50 cm.

 

Skip to content